اسلایدر
اسلایدر
پاییز پایتخت طبیعت
پایتخت طبیعت ایران
پایتخت طبیعت ایران

آگهي مناقصه عمومي تامین نیرو

 

"آگهي مناقصه عمومي"

شهرداري یاسوج در نظر دارد به استناد ماده 5 آئین نامه مالی معاملاتی امور خدمات خود با مشاغل رانندگی ،کارگر نظافتی ،آبدارچی ،تایپیست و مکانیک رااز طريق مناقصه عمومي به بخش خصوصي واگذار نمايد. لذا از كليه شركتهاي خدماتي داراي صلاحيت  معتبر از اداره كل تعاون، كار ورفاه اجتماعي دعوت بعمل مي آيد. با توجه به موارد ذيل  جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس یاسوج امور قراردادهای شهرداری مرکزی مراجعه نمايند.  ضمناً در صورت نياز به اطلاعات بيشتر شماره تلفن 07433231023آماده پاسخگوئي ميباشد.

 

                      q         مبلغ برآورد : 40/000/000/000 ریال

                      q         مدت انجام کار : يکسال شمسی از تاريخ   1/  11   /93 لغايت  1 /   11 /94 می باشد.

                      q         مبلغ تضمين شركت در مناقصه مبلغ 2/000/000/000 ریال است كه بايد به يكي از صورتهاي مشروحه زير همراه با اسناد مناقصه در پاكت ( الف ) به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود.

                      q         الف - ضمانتنامه بانكي به نفع كارفرما            ب فيش واريز شده به حساب سپرده  700792971585  بانک شهر بنام شهرداری یاسوج

                      q         برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

                      q         ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

                      q         آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات مورخ   20 /  10  /93 می باشد.

                      q         تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 11  روز  یکشنبه  مورخ    21 /  10 /93 می باشد.

                      q         مدت اعتبار پیشنهادها 10 روز می باشد.

                      q         بدیهی است هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار میباشد.

 

 

اداره روابط عمومی و امور فرهنگی شهرداری و شورای اسلامی شهر یاسوج

 

سامانه ارتباطی 137

137 logo

اوقات شرعی

آمار بازدیدکنندگان سایت

715838
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
682
1593
7555
43947
35584
715838

امروز: پنج شنبه، 10 فروردين 1396

تبلیغات

واگذاری عوارض خودرو به دفاتر پیشخوان